Изкуствен инкубатор

И маме привилегията да разполагаме с най-доброто изпълнение на инкубатор в световен мащаб, в областта на развъждането на екзотични птици. Техниката, която използваме за изкуствено люпене, ни позволява по-голяма производителност в нашия развъден център. Всички яйца се записват, наблюдават и овоскопират по време на инкубационния процес, за да се повиши нивото на успешно люпене.