Амазона (Amazon)

Синьо-жълт ара (Blue-Gold Macaw)
January 9, 2017
Show all

Амазона (Amazon)

Папагалите Амазона произхождат от  басейна на река Амазонка в Южна Америка. Местообитанията варират, но най-често се намират в саваната и  палмовите гори. Амазоните  са изключително активни, постоянно търсят храна и летят като група.

Папагалите амазона са регистрирани в Приложение I на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове (CITES). Видове от Приложение I са застрашени от изчезване,  търговията е забранена, вносът и износът са разрешени само за научни изследвания и се изискват специални разрешителни.