Гаранция

 
Parrotshouse
ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

Повечето от нашите развъдни двойки са израснали и отгледани в нашите съоръжения.
Птиците имат затворени пръстени. Мъжки и женски се определят с ДНК тест.
В някои случаи се поставя микрочип, когато това е необходимо.
За птици, принадлежащи към допълнение 1 на CITES, се издава необходимия документ и фактура.
Новият ви домашен любимец ще напусне PARROTSHOUSE, придружен със Сертификат за произход,
Регистрационна карта в РИОСВ или ” CITES документ ” , ДНК тест + Здравен сертификат.


 
Parrotshouse
ГАРАНЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ

1 . Здравето и благосъстоянието на птиците в Parotshouse са гарантирани от клинични тестове, ръководени от ветеринарен екип в доказана елитна лаборатория и високо квалифициран персонал.
2 . Хората, които придобиват нашите папагали ще получат съответните сертификати за извършен анализ и медицинско досие.
3. Гарантираме, че всички налични папагали от Parotshouse не съдържат следи от болест и са обсолютно здрави!